PRAVILA

 

ODLOK O USTANOVITVI

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju – ZOOMTVI

Vzgojni program VIZ s priporočili – ZRSŠ (2022)

LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
EVALVACIJA LDN ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

PUBLIKACIJA 2020/2021
PUBLIKACIJA 2021/2022

 

ŠOLSKI KOLEDAR 2021/22

 

VARNOSTNI PROTOKOL 2021/22

 

SKLEP O UVEDBI VIDEONADZORA
SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O UVEDBI VIDEONADZORA